Vattenskador är vanligt förekommande i hemmen och det är faktiskt köken som är mest drabbade och inte badrummen. Köken drabbas eftersom det finns så många vattenbärande maskiner där nu för tiden. Diskmaskiner, kyl, frys och kanske även en ismaskin eller tvättmaskin. Eftersom kök inte alls är anpassade för stora mängder vatten som ett badrum är blir det lätt vattenskador om någon av maskinerna går sönder.

När skadan skett

Om du drabbats av en vattenskada då kan en sanering vara behövlig. Om du inte sanerar efter en vattenskada kan ditt hem drabbas av mögelangrepp. Mögel har väldigt skadliga effekter på din hälsa i längden. Ibland kan det vara svårt att hitta själva läckan, då kan du använda dig av professionell hjälp som kommer hem till dig och mäter luftfuktigheten, lagar läckan och sen sanerar omgivningen.

Åtgärder

När läckan är hittad och lagad kan du behöva få en fläkt insatt som torkar ut det skadade utrymmet för att förebygga mögelangrepp. En fläkt kan behöva stå på i ett par månader så att du kan vara riktigt säker på att det inte finns fukt kvar i väggar, tak och golv. När saneringen är utförd kan det vara smart att sätta upp en fuktmätare i hemmet för att förebygga vattenskador i framtiden.