Många gånger när träden blir för stora är det kronan som har vuxit mycket. Det kan du beskära på egen hand eller ta hjälp av experter för att få en bra struktur. Ibland är dock träden så stora att de måste bort. Även andra orsaker som sjukdomar eller att de växer in på grannens gård kan vara orsaker som gör att träd måste bort.

Hur du tar ner ett stort träd

Ett träd kan väga flera ton om det är stort. Ska du såga ned ett sådant träd är det viktigt att du verkligen får trädet att falla åt rätt håll. Du vill nog inte att garaget ska skadas av ditt fallande träd, även om det är litet träd väger det mycket. Är trädet dessutom högt kanske du ska såga ned det i etapper. Det är riktig svårt om du ska stå på en stege och såga.

Anlitar du en arborist kan de göra arbetet snabbt. De har utbildning för att såga rätt, de har en skylift eller annan utrustning som gör arbetet säkert. Ytterligare en viktig tjänst du får, är att de forslar bort trädet. Fem ton träd i bitar är tungt att bära, så klicka här för hjälp.