Alla äldre byggnader behöver förr eller senare genomgå ett stambyte. Det dagliga slitaget är särskilt påtagligt för större fastigheter, med stora mängder vatten som passerar genom huvudstammarna.

Uttrycket stam omfattar rör, ledningar och kablar som förser lägenheter och lokaler med värme, vatten, avlopp, elektricitet, data med mera. Ett stambyte är ett stort projekt, men rätt utfört ökar det fastighetens värde och du får bättre kontroll över byggnadens rörsystem.

Hur går ett stambyte till?

Det finns flera olika sorters stambyten som är mer eller mindre omfattande. Ett traditionellt stambyte är det mest genomgripande där entreprenören helt enkelt river för att komma åt stammarna och sedan byter ut dem. Det är ett stökigt arbete, men innebär ofta ett lämpligt tillfälle att samtidigt renovera kök och badrum och höja standarden. Andra mindre stambyten är till exempel relining och partiellt stambyte.

Viktigt att tänka på innan stambytet

Ett stambyte är som sagt ett stort och omfattande projekt som kräver såväl grundlig planering som professionellt utförande. Det kan vara en god idé att anlita en fastighetskonsult som har kunskap om hela processen omkring ett stambyte. En fastighetskonsult hjälper till att välja rätt tillvägagångssätt, söker efter lämpliga entreprenörer, kan regelverket och skriver säkra avtal. Läs mer här om du är intresserad av vad en fastighetskonsult kan göra för dig.