De flesta vet att det kan vara svårt att få ihop livspusslet och att få tid över till att inreda hemmet kanske ligger långt ner på prioriteringslistan. Många gånger så gäller det att prioritera för att hinna med det som är viktigast. Tyvärr så kanske egna intressen får maka på sig för annat som man anser vara viktigare.

Planera mera

Planering är en bra start till att få mer tid över. Genom att titta över sina aktiviteter så kanske man kan plocka bort något som man inte har så stort intresse för. Försök att poängsätta aktiviteterna som görs och på så sätt kanske ni kan få bort något får er aktivitetslista. Försök att hitta lösningar som gör att man frigör tid. Det kan vara så enkelt som att boka hemstäd i Uppsala om man nu bor där. På så sätt så får man mer tid till annat.

Hjälps åt i hemmet

Man kan tycka det är självklart att hjälpas åt i hemmet om man är flera personer. Matlagning, tvätt och städ är sådant som tar tid och om man hjälps åt så kommer det att bli betydligt enklare för alla. I alla fall för de som vanligtvis brukar fixa i hemmet. Om det är svårt att komma igång så gör ett tjänstgöringsschema i hemmet. Skriv ner för varje månad vilka uppgifter som vem ska göra. Fördela ut det på alla i familjen. Klart om man har riktigt unga familjemedlemmar så får man anpassa vad som kan göras.