Se över taksäkerheten på er fastighet

Taksäkerhet är avgörande för att skydda både fastigheten och dess boende från skador orsakade av väder och andra faktorer. Därför är det viktigt att regelbundet se över taksäkerheten på sin fastighet. En grundläggande del av att se över taksäkerheten är att kontrollera taket för skador som kan ha uppstått. Det Fortsätt läsa

Vad innebär ett stambyte i större fastigheter?

Alla äldre byggnader behöver förr eller senare genomgå ett stambyte. Det dagliga slitaget är särskilt påtagligt för större fastigheter, med stora mängder vatten som passerar genom huvudstammarna. Uttrycket stam omfattar rör, ledningar och kablar som förser lägenheter och lokaler med värme, vatten, avlopp, elektricitet, data med mera. Ett stambyte är Fortsätt läsa